Τιμές

Βίλα Αλκέα

20 Απριλίου - 31 Μαΐου: 100€
1 Ιουνίου - 22 Ιουνίου: 180€
23 Ιουνίου - 30 Ιουνίου: 230€
1 Ιουλίου - 20 Ιουλίου: 280€
21 Ιουλίου - 24 Αυγούστου: 350€
25 Αυγούστου - 8 Σεπτεμβρίου: 280€
9 Σεπτεμβρίου - 30 Σεπτεμβρίου: 180€
1 Οκτωβρίου - 31 Οκτωβρίου: 100€

 

Βίλα Μυρτιά

20 Απριλίου - 31 Μαΐου: 120€
1 Ιουνίου - 22 Ιουνίου: 200€
23 Ιουνίου - 30 Ιουνίου: 250€
1 Ιουλίου - 20 Ιουλίου: 300€
21 Ιουλίου - 24 Αυγούστου: 380€
25 Αυγούστου - 8 Σεπτεμβρίου: 300€
9 Σεπτεμβρίου - 30 Σεπτεμβρίου: 200€
1 Οκτωβρίου - 31 Οκτωβρίου: 120€